MATERIAL I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

 
Benvolgudes famílies, com ja us vàrem informar mitjançant circular i a les diferents reunions pedagògiques, l’escola va decidir adherir-se al programa de reutilització de llibres de text amb la finalitat de reduir les despeses econòmiques de les famílies i oferir un ensenyament de qualitat contextualitzat en les situacions d’aprenentatge pròpies de la nostra escola. D’aquesta manera, els infants poden aprendre a partir de l’experiència directa i el seu entorn proper. Els diners aportats en la quota de material i reciclatge de llibres de text, s’utilitzen per adquirir tot el material necessari per treballar les diferents situacions d’aprenentatge amb totes les àrees incloses, l’educació artística, els tallers (fotografia, vídeo, robòtica, croma, informàtica, experiments, etc.) els projectes, llibres de consulta i jocs educatius, les fotocòpies, dossiers i quadernets de feina…

MATERIAL FUNGIBLE PER L’ALUMNAT CURS 23-24, d’ús personal i individual.