Consell Escolar

EQUIP DIRECTIU

Eva Olmedo Marí

Sergi Vicent Zahonero

Carmen Marí Vicente

REPRESENTANTS DELS MESTRES

Ainhoa Martínez Bonilla

Cristina Maneiro Calarde

Jessica Gómez Marí

Marimar Sánchez Vila

Sylvia Greiter Loerzer

REPRESENTANTS DE FAMÍLIES

Mario Oliva Jordan

Lara Wauthy Pleunes

Laura Clapés Guasch

Lorena Fraile Noguera

REPRESENTANT DE L’AMIPA

Sabrina Poley Dusing

REPRESENTANT D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Catalina Gómez Chacón

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Antonio Ramón Marí

Presentació

El CEIP Vénda d’Arabí està situat a les afores del poble de Santa Eulària des Riu. És l’escola més nova del municipi, inaugurada el 14 de setembre de 2005.

El CEIP Vénda d’Arabí és una escola de titularitat pública, és un centre de 6 unitats d’Educació Infantil i 12 unitats d’Educació Primària, tot i que actualment hi ha línies triplicades.

El centre compta amb diversos espais: hort, gimnàs, aula multiusos, ludoteca, aula oberta, aula de música i aula TIC.

L’escola compta amb diferents serveis: escola matinera, menjador i transport escolar (per a Educació Primària) amb línies a Cala Llonga, Siesta i Es Canar.

EL CENTRE I LES SEVES INSTAL·LACIONS

El recinte educatiu està situat en un terreny de 6779,70 m, consta d’un edifici principal amb forma de U i un annex. Una de les ales de l’edifici principal és de planta baixa i és on es troben les 6 aules d’EI, cadascuna amb una gran terrassa i l’aula de psicomotricitat. L’altra ala és de dues plantes i podem trobar en la planta baixa els despatxos, cuina, menjador, sala polivalent, reprografia, magatzems, aula multiús, aula UEECO i aules 1r cicle; en la planta de dalt trobem les aules de 2n i 3r cicle, aules petites per desdoblaments/reforços, ludoteca, sala d’informàtica, aula oberta, aula d’art d’EI, aula de música insonoritzada i la sala de professors.

Aquest edifici està comunicat mitjançant una porxada amb el pavelló d’EF amb quatre vestuaris. El centre no té barreres arquitectòniques, disposem dins i fora del recinte de rampes per facilitar l’accés, com també d’un ascensor per poder pujar a la segona planta. L’edifici està preparat pel que fa a infraestructures per les TIC. Les aules d’EI, sala de psicomotricitat, aula UEECO i pavelló d’EF tenen el terra de linoli un aïllant tèrmic molt agradable.


Al voltant de l’edifici trobem els següents espais: dues pistes poliesportives, pati d’EI equipat amb gronxadors, hort, jardins i gronxadors d’EP.


El centre està ubicat en una zona perifèrica del poble de Santa Eulària del Riu, en un entorn rural envoltat de bosc i alguna casa unifamiliar, i també amb les instal·lacions esportives municipals del poble just davant de l’escola: piscina, pavelló, camp de futbol amb gespa artificial, pistes de tennis, pista d’atletisme i altres pistes polivalents.

Fira Esport Riu

La passada setmana, l’alumnat de primària va assistir a la III Fira Esport Riu, organitzada per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. En aquesta fira, varen disfrutar de la promoció de diferents esports, com Voleibol, Triatló, Tir amb Arc… Aquí podeu gaudir d’unes fotografies d’aquesta fira!

INFORMACIÓ GENERAL ESCOLA MATINERA

La documentació necessària per l’ús d’aquest servei es trobarà a disposició al servei de matinera, es va enviar mitjançant GESTIB i també ho trobareu en aquest enllaç, d’on la podeu descarregar.
S’ha d’entregar als tutors/es o escola matinera a través dels seus fills/es.
Horari establert per a aquest servei: primer torn a les 7:45, segon torn a les 8:20h, per facilitar la vida laboral i familiar.
Les monitores s’encarreguen a les 9h de portar els infants al professorat pertinent, o a la seva aula.
Preu especial per famílies de 3 o més fills/es. Aquest descompte s’ha de demanar a secretaria@ceipvendadarabi.com
Es mantenen els preus:

 • Preu dies alterns: 2,50€ (s’han de portar sempre el dia que s’utilitzi l’escola matinera, dins d’un sobre, amb un telèfon d’urgència apuntat).
 • Preu mensual: 35€ s’ha d’ingressar al compte del Centre dins la primera setmana de cada mes entrant. Entregar justificant a la monitora encarregada de matinera. Codi per fer l’ingrès: 0772788
  NÚM. DE COMPTE CENTRE: ES07 2100 8233 3413 0011 3665

Informació general

Aquest servei està enfocat a tots els infants d’Educació Primària, si entre els tres centres, resten places buides a partir del mes d’octubre, i seguint un rigorós ordre d’entrada de la petició, es repartiran entre els alumnes d’Educació Infantil que són germans d’alumnes de primària que ja són usuaris del transport escolar.

Tot l’alumnat que vulgui emprar aquest servei haurà de fer la petició de plaça, encara que l’any anterior ja eren usuaris. Els documents per a la petició de plaça es poden sol·licitar a secretaria@ceipvendadarabi.com, s’enviaren pel GESTIB i també el trobareu al següent enllaç: Sol·licitud bus escolar

IMPRESCINDIBLE: FULL D’EMPADRONAMENT.

Informació general

 • Les famílies que facin ús d’aquest servei s’han de descarregar al seu mòbil l’APP “càtering s’Olivera”.
 • En cap moment es podrà donar de menjar a un infant que prèviament la família no hagi fet la gestió a través d’aquesta APP.
 • Les famílies amb aquesta APP gestionen tot el que els hi és necessari sobre l’ús d’aquest servei del seu/va fill/a.
 • LES FAMÍLIES QUE JA HAN UTILITZAT EL SERVEI A TRAVÉS D’AQUESTA APP, HAN DE RECORDAR QUE S’HA D’ACTUALITZAR (el seu fill/a canvia de curs, i s’ha de reflexar).
 • El preu aquest curs escolar ha incrementat, és de: 7,30€/dia per alumnat fixe i 8€/dia per l’alumnat esporàdic.
 • El nombre de monitors serà en funció del nombre d’alumnat fixe. Per cada 10 alumnes fixes, 1 monitor, per la qual cosa l’alumnat esporàdic serà limitat.

Equips docents

Els equips docents dels diferents cursos els podeu trobar a continuació:

Aqui teniu els correus de contacte del personal docent del curs 22-23

EQUIP DOCENT D’INFANTIL

 • Manuel Santillana: manuelsantillana@ceipvendadarabi.com
 • María Febrer: mariafebrer@ceipvendadarabi.com
 • Raquel Blanes: raquelblanes@ceipvendadarabi.com
 • Aina Isbert: ainaisbert@ceipvendadarabi.com
 • Ana Portas: anaportas@ceipvendadarabi.com
 • Claudia Palomo: claudiapalomo@ceipvendadarabi.com
 • Guada Morcillo: guadalupemorcillo@ceipvendadarabi.com
 • Anna Tur: annatur@ceipvendadarabi.com
 • Aina Esteva: ainaestevaflaquer@ceipvendadarabi.com
 • Miranda Díaz: miranda.diaz@ceipvendadarabi.com
 • Eli Castillo: eli.castillo@ceipvendadarabi.com
 • Cati Gómez: catigomez@ceipvendadarabi.com

EQUIP DOCENT 1r CICLE

 • Ainhoa Martínez: ainhoamartinez@ceipvendadarabi.com
 • Carina Giménez: carinagimenez@ceipvendadarabi.com
 • Marimar Sánchez: marimar.sanchez@ceipvendadarabi.com
 • Sergio Pedroso: sergiopedroso@ceipvendadarabi.com
 • Alicia Díaz: aliciadiaz@ceipvendadarabi.com
 • Sylvia Greiter: sylviagreiter@ceipvendadarabi.com
 • Rocío Carro: rociocarro@ceipvendadarabi.com
 • Paca Marí: fransciscamari@ceipvendadarabi.com
 • Diana Campos: diana.campos@ceipvendadarabi.com

EQUIP DOCENT 2n CICLE

 • María Alsina: mariaalsina@ceipvendadarabi.com
 • Laura Portillo: laura.portillo@ceipvendadarabi.com
 • Carmen Canitrot: carmenalba.canitrot@ceipvendadarabi.com
 • Adrián Fernández: adroanfernandez@ceipvendadarabi.com
 • Laura Muñoz:laura.munoz@ceipvendadarabi.com
 • Itxaso Rueda: itxasorueda@ceipvendadarabi.com
 • Cristina Maneiro: cristinamaneiro@ceipvendadarabi.com
 • Carmen Marí: carmenmari@ceipvendadarabi.com
 • Ester Soto: estersoto@ceipvendadarabi.com

EQUIP DOCENT 3r CICLE

 • Paloma Pérez: paloma.perez@ceipvendadarabi.com
 • Bárbara Ramis: barbara.ramis@ceipvendadarabi.com
 • Pau Matas: paumatas@ceipvendadarabi.com
 • Jessica Gómez: jessica.gomez@ceipvendadarabi.com
 • Laura Trillas: lauratrillas@ceipvendadarabi.com
 • Sergi Vicent: sergi.vicent@ceipvendadarabi.com
 • Eva Olmedo: eva.olmedo@ceipvendadarabi.com

ORIENTACIÓ

Gemma Franch: gemmafranch@ceipvendadarabi.com

INFORMACIÓ GENERAL CURS 22-23

Benvolgudes famílies,

El dilluns 12 vàrem començam l’escola amb moltes ganes i il·lusió sense mesures COVID, l’horari serà el normal de 9:00 a 14:00h. Organització curs 2022-23:

 • Entrades a l’escola
 • Començament de les classes a les 9:00h, si hi ha alumnat que arribi fora d’aquesta hora tutoria ho comptarà com a retràs.
 • Entrades Educació infantil: a les 8:55h
 • Entrades Primària: a les 8:55h
 • Entrades alumnes de bus: 8:45h quan arribi l’autobús
 • Entrades alumnes matinera: 7:50h i 8:20h per conciliar la vida laboral i familiar
 • Educació primària: L’alumnat no farà filera entrarà al recinte i aniran cadascun a la seva aula on estarà esperant els mestres. Les famílies poden entrar a l’escola fins el jardí d’entrada.
 • Educació infantil: faran filera en l’entrada 1, on els familiars poden entrar, les tutores i tutor recolliran els alumnes en la filera.
 • Sortides de l’escola
 • Sortida Educació Infantil: 3 i 4 anys a les 13:50h, entrada de famílies a l’entrada 1, els alumnes faran filera. 5 anys a les 13:55h, entrada de les famílies a l’entrada 1, els alumnes faran filera.
 • Sortida d’Educació Primària: a les 14:00h, faran filera en l’entrada 2, poden entrar les famílies per recollir al seu fill/a.

HORARI DE TUTORIES: dimecres

REUNIONS GENERALS DE PRINCIPI DE CURS: els grups de 4 i 5 anys, 3r, 4t, 5è i 6è les realitzaran dimecres 5 d’octubre.