Llibres i materials

Curs 2020-21.

Llista de llibres curs 21-22.

—————————————————————————

Materials d’alumnes curs 21-22.

3 anys d’educació infantil.

4 anys d’educació infantil.

5 anys d’educació infantil.

1r d’educació primària.

2n d’eduació primària.

3r d’educació primària.

4t d’educació primària.

5è d’educació primària.

6è d’educació primària.